SOĞUTMA TESİSATI

Soğutma tesisatları, soğutma işlemini sağlayan tesisatlardır. Soğutma işlemi, bir ortamın sıcaklığını düşürerek, düşük ısıyı muhafaza etmeye yarayan sistemlerdir. Bu sistemlerde soğutulmuş akışkan, tesisatın boruları aracılığıyla soğutucu cihazlara ulaştırılır ve soğutma işlemi sağlanır. Soğutma sistemleri, havalandırma ya da klima gibi iklimlendirme sistemlerini kapsamaktadır. Ortam soğutmasını sağlayan bu sistemler, ortamların konfor ısısını sağlamaya yardımcı olurlar. Soğutma tesisatlarında, akışkanı soğutmak üzere ısı merkezinde soğutucu cihaz ( chiller) bulunmaktadır. Soğutucu cihaz akışkanını ısısını çekerek onun soğumasını sağlar.