1- Termostatik Vana nedir?

Termostatik radyatör vanası ortam sıcaklığına bağlı olarak tepki veren, radyatöre gelen sıcak suyu ortam sıcaklığına ve ayarlandığı değere göre kontrol eden bir sıcaklık kontrol elemanıdır.

2- Açma-Kapama Vanaları İle Termostatik Vana Arasındaki Fark Nedir?
Bilindiği gibi eski tip açma-kapama vanaları genellikle sonuna kadar açık olarak kullanılmaktadır. Bu durumda herhangi bir tasarruf imkânı sağlamamaktadır ve radyatör gereksiz yere çalışmaya devam etmektedir. Termostatik vanada ise tüketici istediği odayı tercih ettiği herhangi bir sıcaklık derecesinde ayarlayabilmektedir. Böylece israftan da kaçılmış olup kullanıcıların sadece ihtiyaç duyduğu tüketimi yapmaları sağlanmış olur.

3- Çalışma ve Kullanım Şekli Nasıldır?

Termostatik vana üzerinde 4 kademeli ayar skalası vardır. Bunlar sırasıyla 2,3,4,5 dir. Her bir kademe bir sıcaklık değerini belirtir. Buna göre termostatik vananın bulunduğu mekân hangi sıcaklık değerinde tutulmak istenirse, termostatik vana; skalasın da sıcaklığı yüksek algılayacak ve ısıtmayacaktır.

4- Termostatik vana kullanımında nelere dikkat etmeliyim?

Termostatik vanalar ön yüzündeki sıcaklık hissedicisi sayesinde oda sıcaklığını ölçer. Oda sıcaklığını algılayabilmesi için vananızın önünde perde, koltuk vb. olmaması önemlidir. Aksi takdirde vananız odanızın sıcaklığını yüksek algılayacak ve ısıtmayacaktır.

5- Neden kalorifer peteklerimi tamamen kapatamıyorum?

Merkezi ısıtma sisteminde tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanıldığından petekleri tamamen kapatmak mümkün değildir. Yönetmelik madde 5; (2) Isıtma ve sıhhi sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez. (5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır. (6) Merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır.

6- Termostatik vana 2 konumunda iken dahi radyatör neden güçlü bir şekilde çalışır?
Termostatik vana 2 konumunda iken radyatörün güçlü bir şekilde çalışmasının sebebi oda sıcaklığının 15 derecenin altında olmasıdır. Oda sıcaklığı sadece 15 derece ya da üzerinde ise radyatör sıcak su girişine izin vermez ve odanın sıcaklığı ayarlanan seviyede sabit kalır.

7- Neden ara ara radyatörüm buz gibi oluyor?

Oda sıcaklığınız, ayarladığınız sıcaklığın üstüne çıkınca, vanalar radyatöre sıcak su girişini keser ve radyatörünüz soğumaya başlar. Oda sıcaklığınız düştüğünde vana tekrar bunu hisseder ve radyatöre sıcak suyu almaya başlar. Yani radyatörünüzün ara ara soğuması aslında karşılaşmanız gereken, doğal bir durumdur.

8- Radyatörüm hiç ısınmıyor?

Bu durumun nedeni genellikle tesisat ile ilgili bir problemdir. Sistem kurulurken kazan suyu tamamen boşaltıldığından su tekrardan basıldığında bu durum tesisatın hava yapmasına neden olur. Bunun yanında radyatörünüzde hava olduğu durumlarda da radyatör ısınmaz. Çözüm olarak yapılması gereken purjörle radyatörün havasını almaktır. Radyatör havası nasıl alınır konusuna bakabilirsiniz.

9- Radyatörlerden vınlama veya tıklama sesleri neden duyuyorum sebebi ne olabilir?
Radyatörün içerisinde bulunan sıcak suyun akış hızındaki değişim su basıncında değişiklik yaşanmasına sebep olur ve radyatörden bu tür seslerin gelmesine sebep olabilir. Böyle bir durumda site / bina yöneticinize başvurunuz. Bu sorunun çözümü sisteminizdeki pompa türüne göre değişiklik gösterecektir. Eğer sisteminizde kademeli bir pompa bulunuyorsa bina görevliniz pompanın kademesini düşürebilir. Eğer kademesiz bir pompa bulunuyorsa pompa için bir frekans invertör panosu veya balans vanaları gerekebilir.

10- Frekans invertör panosu nedir? Ne işe yaramaktadır?

Frekans invertör panosu tesisata su basan pompaları hattaki basınca göre sürerek düzgün çalışmasını sağlar. Böylece, hatta aşırı basınç yükselmesi veya düşüşü yaşanmayacağı gibi, pompanın gereksiz çalışması da önlenmiş olur. Bu sayede termostatik vana gibi sıcaklık kontrol elemanlarının basınçtan etkilenmeden çalışmasını sağlayacağı için tesisatta oluşabilecek ses, gürültü, basınç gibi problemlerin önüne geçilmiş olur.

11- Balans vanası nedir, ne işe yarar?

Dinamik veya statik seçilebilen balans vanaları hattaki su basıncını dengeleyerek sistemdeki basınç dalgalanmalarını önler. Ayrıca, tesisatın zarar görmesini önler ve ses problemlerinin önüne geçer.

12- Isı pay ölçer tüketim değerlerini nasıl ölçmektedir?

Isı pay ölçerler, içeriğinde bulundan iki sensör vasıtasıyla hem radyatör sıcaklığı hem de ortam sıcaklığı arasındaki farklı belirli bir zaman periyotlarında ölçerek bulunulan mahalin ısı tüketimini hesaplarlar.

13- Isı pay ölçer ekranında görünen değerler neyi ifade etmektedir?
Isı pay ölçer cihazının düğmesine ilk defa basıldığında görünen değer güncel tüketimdir. İki kez basıldığında ise bir aylık tüketim görülmektedir. Bu tüketim değeri SM değeri olarak adlandırılmaktadır. 3. kez basıldığında üretim standartlarını gösterir. 4.kez basıldığında ısı pay ölçer seri numarasının ilk 4 hanesini, 5.kez basıldığında ise seri numarasının son 4 hanesini göstermektedir.

14- Isı pay ölçer üzerinden geçmiş ayların tüketim değerleri görülebilir mi?
Isı pay ölçerlerin birçoğu ölçtükleri tüketimleri 12 ay boyunca hafızalarında tutarlar. Bu değerleri şu şekilde görebilirsiniz. Pay ölçeriniz üzerindeki siyah düğmeye 5 saniye süreyle basılı tuttuğunuz ekrana A harfi çıkacaktır, eliniz çektiğinizde dU harfi çıkacaktır. Tekrar uzun süreli basıldığında A harfi çıkacaktır ve sonrasında ise, bu düğmeye her basışınızda sırasıyla, aydan aya (-0: güncel tüketimi, -1:SM değerini, -2:bir ay önceki değeri göstermekte olup geriye doğru 12 aylık tüketimler) ekranda gözükecektir. Marka ve modele göre bu durum değişiklik gösterebilir.

15- Isı pay ölçer üzerinde ERROR-OPEN-UPR gibi yazılar var, bunlar neyi ifade etmektedir?
Kırılma, arıza ve kötü niyetli yaklaşım gibi çeşitli durumlara alarmlar bulunmaktadır.
ERROR: Isı pay ölçer herhangi bir arıza tespit ettiğinde otomatik olarak ERROR moduna geçer ve ekranda ERROR yazısı görünür. OPEN: Isı pay ölçer hassas bir mühürleme sistemi vardır. Isı pay ölçer radyatörden ayrıldığı durumlarda ekranda OPEN yazısı görünür. UPR: Her bir ısı pay ölçer üretimden UPR(uyku) modunda çıkmaktadır. Her bir projenin tebliğ tarihine göre setleni ve aktif olarak kullanılmaya başlanır. Isı pay ölçerlerinizin ekranlarında yukarıdaki kodları görüntülediğinizde teknik servisle irtibata geçilmesi için site yöneticisine başvurulmalıdır.

16- Isı pay ölçer ekranında herhangi bir değer gözükmüyor?

Isı pay ölçerlerin pil ömrü tükendiğinde ekranda herhangi bir değer gözükmemektedir. Teknik servisle irtibata geçilmesi için site yöneticisine başvurulmalıdır

17- Merkezi Isıtma Ortak Isı Gideri nedir?

Merkezi Sistemlerde Isı Gider Paylaşım Yönetmeliğine” göre paylaşım oranlarına göre, merkezi ısınma faturasının ısınmaya harcanan kısmının direkt olarak %30 u alınıp, dairelerin metrekarelerine göre pay edilir. Bu ortak alanlardaki kullanılan ısınma enerjisi, sistem kayıpları, asgari ısınma vs. gibi faktörleri içerir. Tamamen ortak alanlardaki harcanan ısının bedeli değildir. Ortak alanlarda ısınma enerjisi tüketilmese dahi yönetmelik gereği merkezi ısınma faturasının ısınmaya harcanan kısmının %30 u m2 üzerinden pay edilir.

18- Merkezi Isıtma Sistemi için Okunan değer nedir?

Okunan değer cihazınızın radyatörün üzerinde bulunduğu noktada ölçtüğü bir aylık toplamını göstermektedir. Bu değer radyatör güç katsayınızla çarpılarak o cihazının ölçtüğü nihai ısıtma enerjisinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.

19- Cihazlarımdaki tüketimi verdiğiniz bildirim üzerinden nasıl kontrol edebilirim?
Gider bildirimlerinizde cihazlarınız hem oda hem adı hem de seri numarası bilgileriyle birlikte sunulmaktadır. Gider bildirimlerinizde belirtilen seri numarasına uygun cihazınızın yanına giderek cihaz üzerindeki düğmeye iki kez bastığınızda “SM” yazan değeri bildiriminizdeki “Okunan Değer” kısmından kontrol edebilirsiniz.

20- K faktörü nedir? Neye göre hesaplanır?

K faktörü radyatörün gücünü gösterir. Isı pay ölçer cihazlarının standardı olan TS EN 834 tarafından kullanılması zorunlu kılınan iki katsayının birbiri ile çarpımından oluşan bir çarpandır. Bunlardan birincisi kq katsayısıdır ve radyatörün yükseklik, uzunluk, kalınlık, dilim sayısı ve cinsine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu katsayı radyatör üreticileri tarafından belirlenmektedir. Diğer katsayı ise Kc katsayısıdır. Kc katsayısı radyatör ile ısı pay ölçer arasındaki ısı transfer katsayısıdır. Bu katsayı pay ölçer cihazları uygunluk belgesi alırken Bağımsız Test Kuruluşları tarafından belirlenip üreticiye verilir.

21- Hesaplanan değer nedir?

Gider bildirimlerinde bulunan hesaplanan değer okunan değer ile K faktörünün çarpımı sonucunda elde edilen değerdir. Gider paylaşımında tüketim olarak temel alınan değer bu değerdir.

22- Isı pay ölçerlerimin SM değerini takip ediyorum her ayın belirli günleri “0” oluyor, neden?

Isı pay ölçerlerinizde bir problem yok. Tüm ısı pay ölçerler bu mantıkla çalışır. Her bir site veya binanın Gaz tedarikçisi tarafından fatura günü bulunmaktadır. Montajı gerçekleştirmeden önce pay ölçerlerinizin bulunduğunuz sitenin veya binanın fatura tarihlerinde tüketimi kaydedip resetlemesi için pay ölçerlerinize bu tarihte kurulu ve belirlenen tarihte cihazınızın ölçmüş olduğu aylık tüketimi hafızasına kaydettikten sonra yeni dönemin tüketimlerini ölçmek için bu değeri sıfırlar.

23- Gönderdiğiniz Gider Bildirimi nedir? Fatura niteliği var mıdır?
Her bir daire için hazırlayıp gönderdiğimiz gider bildirimleri yapılan paylaşımın dairenize özel olarak hazırlanmış bir dökümüdür, bir bilgilendirme belgesidir. Burada yapılan işlem Gaz ve Su tedarikçinizin binanıza çıkartmış olduğu faturanın pay edilmesidir. Dolayısıyla bu bildirimler fatura yerine geçmez.

24- Binamızın gider paylaşımı nasıl yapılıyor, bunu bizler de kontrol edebilir miyiz?
Binanızdaki gider paylaşımı daha önceki sorularda da belirttiğimiz gibi 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu (Kanun No. 5627), (Kabul Tarihi: 18/4/2007) gereğince; yayınlanan, “Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2008, Resmi Gazete Sayısı: 26847-Mükerrer) “Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik“ esaslarına göre yapılmaktadır. Aşağıdaki formüller de tamamen bu yönetmelikten alınmıştır.

Yapılan paylaşımı siz de gider bildiriminiz üzerinden aşağıda örneklendiği şekilde hesaplayarak kontrol edebilirsiniz. Aşağıda kullandığımız tüm değerler bildirimlerinizde gösterilmektedir. Bu bilgileri kontrol ederken başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacaksınız. Bir örnek dairemizi olsun, bu örnek dairemiz ve binadaki veriler de aşağıdaki gibi gerçekleşmiş olsun;

A) Gaz faturası: 10.000 TL

B) Bina sıcak su ısıtma gideri: 2.000 TL

C) Isınma gideri: 8.000 TL

D) Su faturası: 1.000 TL

E) Bina Toplam Kullanım Alanı: 19.000 m2 (sabit)

F) Daire Kullanım Alanı: 110 m2 (sabit)

G) Binada ölçülen toplan enerji: 718.254 (Binada bulunan tüm pay ölçerlerdeki hesaplanan değerlerin toplamı)

H) Daire toplam ısınma enerjisi: 2.154 (Dairede bulunan tüm pay ölçerlerdeki hesaplanan değerlerin toplamı)

I) Bina Toplam Su Tüketimi: 250 m3

J) Daire Su Tüketimi: 1,38 m3

1. Isınma Ortak Gider Payı

*Birim Fiyat = (C*30%/E) = (8.000*0,3/19.000) = 0,126316 TL

*Ortak Gider Payı = (F * Birim Fiyat)=(110*0,126316) = 13,90 TL

2. Isınma Tüketim Gideri Payı

*Birim Fiyat = (C*70%/G) = (8000*0,7/718,254) = 0,007797TL

*Tüketim Gider Payı = (H * Birim Fiyat)=(2,154*0,007797) = 16,80 TL

3. Sıcak Suyun Isıtma Gideri Payı

*Birim Fiyat = B/İ = 2000/250 = 8 TL

*Tüketim Gider Payı = (J * Birim Fiyat) = 1,38 * 8 = 11,04 TL

4. Sıcak Suyun Şebeke Suyu Bedeli Payı

*Birim Fiyat = D/İ = 1000/250 = 4 TL

*Tüketim Gider Payı = (J * Birim Fiyat) = 1,38 * 4 = 5,52 TL

5. Tüm payların toplamı

*Isınma Ortak Gider Payı+Isınma Tüketim Gideri Payı+Sıcak Suyun Isıtma Gideri Payı +Sıcak Suyun Şebeke Suyu Bedeli Payı

*13,90+16,80+11,04+5,52 = 47,26 TL’dir.

25- Birim fiyatlar neden bloktan bloğa farklılık göstermektedir?

Birim fiyatlar, mevsimn şartları, sistem kayıpları, manipülasyon yapılması vs. nedenlerden dolayı farklı ay ve farklı binalarda farklılık göstermektedir.

Her bloğun kapalı alanları, bulundukları coğrafi şartlar ve konumu, Gaz ve su sayaçları, oturan sayısı, oturanların sıcak su ve ısınma kullanımları farklıdır. Bu farklılığın yanında, sağlayıcıların sayaç okuma tarihleri de farklılık göstermekte, bazen yeterli tüketim olmadığı ve/veya başka sebeplerden dolayı sayaç okumaları yapılmamakta ve o dönemin faturası başka bir sonraki dönem gelmektedir. Bu durumda yönetmelikte belirtilen paylaşıma dâhil edilmeyen faturadan dolayı birim fiyatı yüksek gelebilmektedir.

26- Okuma hizmet bedeli nedir?

Gider bildirimleri üzerinde hesaplanarak yazılmış olan tutarlar gaz dağıtım şirketi ve su dağıtım işletmesinin binanıza kesmiş olduğu faturadan payınıza düşen kısımdır. Dolayısıyla bu giderler tedarikçilerinize ödenmektedir. Binaya gelen faturayı daireler arasında paylaştırılması hizmetini veren firma, hizmetinin karşılığı olarak okuma hizmeti almaktadır.

27- Kullanmadığım dairem için neden ısınma gideri ödüyorum?

Bu tip ödemenin hukuki gerekçesi ilgili yönetmelikteki maddelerdir. “Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması: Madde 8 – (1] Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısınma tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısınma giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.”

Teknik gerekçe ise; konu merkezi ısınmadır, kullanılmayan dairede 15C derecenin altına inen bir ortam sıcaklığı, aynı binada bulunan diğer bir bağımsız bölümün ısınma ihtiyacını artıracağından (Yönetmelik madde 5/ (6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 C olacak şekilde ayarlanır.), o bağımsız bölümün daha fazla giderde bulunmasına sebebiyet vermemesi için, boş olan daire de ortam sıcaklığı 15 C olacak şekilde kalorimetresinde okunan gideri ödemek durumundadır.

28- Binadaki (bloktaki) doluluk oranı ile benim gider bildirimimin ne ilgisi var?
Merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su sistemi blok bazlı olarak kurulmuştur. Sistem aldığı doğalgaz enerjisi ile şebeke suyunu ısıtmakta ve elektrik enerjisi ile sisteme vermektedir. Sıhhi sıcak su paylaşımında; sistemdeki su belli bir ısının altına düştüğünde, sistem tekrar suyun ısısını standart seviyeye çıkarmak için enerji harcamaktadır. Bu esnada bloktaki daire doluluğu dolayısıyla sıcak su kullanım miktarı değişmektedir. Bekleyen sıcak su için harcanan enerji ve bu enerjinin gideri kullanıldığı oranda paylaşılmaktadır. Merkezi ısınma gider paylaşımında ise; dairesinde bulundurulabilmektedir. Ortam sıcaklığı 15 C derecenin altına düşmediğinde bu daire sistemden ısı almamakta yalnızca ısınma için harcanan para bazlı giderin %30 kadarının paylaşımına katılmaktadır. Ne zamanki daire ortam ısısı 15 C altına düştüğünde boş daire de sistemden ısınma almakta ve aldığı ısı kadar artı bir ödeme paylaşımına katılmaktadır. Dairesinde ikamet eden sakin sayısı arttığında ısınan daire sayısı hem binanın ortak ısısını arttırması dolayısıyla diğer dairelerin ısıyı koruması için sistemden çekeceği ısı miktarını düşürecek, hem de ısı çekmesi dolayısıyla para bazlı gidere daha yüksek oranda paydaş olacaktır.

25- Sisteme yeni geçtik ve giderlerimiz aynı; Söylendiği gibi tasarruf sağlayamadık, neden?

Öncelikle bilinmesi gereken nokta, tasarrufu sağlayan cihazın termostatik vana olduğudur. Yani siz termostatik vana ile bir oynama yapmadığınız takdirde tasarruf sağlayamazsınız

26- Giderlerimizi düşürmek amacıyla alabileceğimiz tasarruf tedbirleri nelerdir?
– Kullanmadığınız odaların radyatörlerinde bulunan termostatik vanaları 2 konumuna getirmek ve odanın kapısını kapalı tutmak tasarruf açısından en önemli uygulamalardan biri olacaktır.

– Odalarınızı havalandırırken bir pencereyi uzun süre açık tutmak yerine tüm pencerelerinizi 10-15 dakika boyunca açık tutup daha sonra tüm pencereleri kapatarak dış hava yerine evinizi ısıtma imkânı elde etmiş olursunuz.

– Güneş alan pencerelerin perdelerinin açık tutulması,

– Pencere ve kapı kenarlarındaki hava sızıntılarının pencere bantı veya sünger kullanılarak azaltılması,

– Radyatörlerin önünde herhangi bir eşya bulundurulmaması, radyatörlerin ısı akışına engel olabilecek uzun perdelerin değiştirilmesi,

– Radyatörlerin ve ısıtıcıların önüne veya üzerine, ısı akışını engelleyici çamaşır vb. koyulmaması, imkân dâhilinde çamaşırların, ısıtıcı veya radyatör yerine balkonda kurutulması,

– Radyatörlerin arkasındaki duvarda oluşacak ısı kayıplarını önlemek için alüminyum kaplı yalıtım levhalar kullanılması ayrıca sizlere tasarruf ettirecek uygulamalar olacaktır.

31- Sıcak su için neden iki farklı gider hesaplanıyor?

Binanızdaki sıcak su elde edebilmek için su tedarikçinizden gelen su soğuk olarak binanıza gelmektedir. Bu suyu ısıtmak için kazanınızın bir miktar gaz harcayarak ısıtır ve sıcak su temin edilmiş olur. Dolayısıyla burada; tedarik edilen su miktarı için su gideri (binaya gelen su faturası) ve bu suyu ısıtmak için harcanan gaz bedeli (binaya gelen gaz faturasının bir kısmı) sıcak su ısı gideri olarak bulunmaktadır.

32- Merkezi ısıtma sisteminde ısınma ve sıcak su enerji tasarrufu sağlanmakta mıdır?
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile uygulamaya sokulan merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su sistemleri ülke bazında fark edilir bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. Blok bazlı sistem uygulamasında ise doğalgaz başta olmak üzere su ve elektrik birim fiyatlarına gelen zamlar, blokların coğrafi konumu, dairelerin doluluk ve kullanım oranları ile daire içinde ısınmanın/sıcak suyun kullanılma miktarına göre harcamalar ve bu harcamaların para karşılığı farklılık gösterebilmektedir.

33- Neden kombili sisteme göre merkezi ısıtma sisteminin sıcak su gideri daha fazla gerçekleşiyor?

Kombili sistem ile merkezi ısınma sistemi çalışma prensipleri farklıdır. 5627 sayılı Enerji Verimliği Kanunu ile ülke genelinde enerji verimliliği ve tasarrufu belli m2 alanın üzerinde kapalı alanlarda ısınma ve sıcak su ekipmanları kurulması mecburi tutulmuştur ve bununla ilgili yönetmelik çıkarılmıştır. İlgili yönetmelik madde 8, (5-b) Binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhi sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezi ısıtma sisteminin payı merkezi sıhhi sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır,…” konu açıklanmaktadır.
Blokta bulunan sıcak su üretim elemanları 24 saat sıcak suyu belli bir sıcaklıkta tutmak durumunda olduğundan merkezi ısınmanın başlamadığı, havanın ılıman olduğu aylarda, kazanların tüm performansı ve enerji gideri sıcak su birim fiyatına yansımakta olduğundan, özellikle bu aylarda sıcak su gideri birim fiyatı fazla olmaktadır.

34- Sıcak su giderlerinde, merkezi ısıtma sisteminde olduğu gibi bir ortak kullanım gideri var mıdır?

Merkezi ısınmada ortak kullanım gideri bulunmakta ancak sıhhi sıcak su da böyle bir ortak kullanım gideri söz konusu değildir. Her bağımsız bölüme ait bir sıcak su sayacı bulunmaktadır ve bu sıcak su sayacında yapılan ölçüm, topla su ısı tüketimine göre o bağımsız bölümün harcamasının hesaplanmasında esas olarak alınır.

İlgili yönetmelik madde 8, (5-b) Binanın toplam sıhhi sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhi sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezi ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezi ısıtma sisteminin payı merkezi sıhhi sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır,…” şeklinde konu açıklanmaktadır.

35- Su Tedarikçisine su bedeli ödüyorum, sizin yansıttığınız su gideri nedir?
Su tedarikçisine ödemiş olduğunuz bireysel kullanım soğuk su merkezi sistemden bağımsızdır. Dolayısıyla Su tedarikçisi soğuk su için her daireye ayrı bir fatura keserken, sıcak su için binaya toplu bir fatura kesmekte ve bu faturanın paylaşımı yönetim veya okuma firması tarafından yapılmaktadır.