Enerji etüdü en az maliyetle enerji sarfiyatın düşürülmesi prensibine dayanmaktadır.  Enerji Eütdü, enerji verimliliği için bir yol haritası belirlerken etüt ayrıca iyileştirmelerin yapılması gereken kilit noktaları ortaya çıkarır. Kilit noktaların belirlenmesi enerji verimliliği çalışmasında öncelikli yatırım alanlarının bulunmasını sağlar. Öncelikli olarak gözden geçirilmesi gereken bu alanlar işletmenin en az maliyetle en çok tasarruf yapacağı iyileştirmeleri işaret eder. Böylelikle enerji etüdü ile hazırlanmış bir enerji verimliliği çalışması öncelikleri belirlenmiş, hesaplanabilir, takip edilebilir ve sürekli enerji verimliliğinin bir zorunluğu olan geliştirilebilir enerji verimliliğini sağlamış olur.

Enerji Etüdleri ile tükettiğiniz enerjinin ne kadarından tasarruf edebileceğinizi öğrenebilirsiniz

Sürekli Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği politikaları süresiz, geliştirilebilir ve yönetilebilir olmalıdır. Enerji verimliliği çalışmalarına başlarken yapılan enerji etüdü ile başlangıç noktasının hesaplanması katedilen yolun ve kazanımların takip edilmesi için elzemdir. Enerji Etüdü ile belirlenen adımlarla yapılan enerji verimliliği çalışmaları bir sonraki adımların önünü açacaktır. Ayrıca gelişen teknolojilerle beraber eskiyen ve verimliliği tespit edilmiş ekipmanların ekonomik ömürleri yeni teknolojiler gündeme geldiği an belli olacak bu sayede hızlı karar alınması sağlanacaktır. Sürekli enerji verimliliğinin gerekli noktaları olan takip etme, sürekli iyileştirme ve hızlı hareket etme aşamaları tamamlanmış olur.

Ön Enerji Etüdü

Ön enerji etüdü ile bina ya da sanayi tesislerinde enerji tüketim alışkanlıkları ve enerji kayıpları belirlenip enerji tasarrufu ve enerji verimliliği uygulamalarının yapılacağı alanlar belirlenir. Bu safha detaylı etüt çalışmalarının ve nihayetinde verimlilik arttırıcı projelerin önünü açmaktadır. Ön enerji etüdü ile enerji sarfiyatınızı düşürmek için iletişim adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Enerji Etüdü

Doğal gaz ve Elektrik Fiyatlarına gelen ve gelecek olan zamlar Enerji giderlerini gün geçtikçe arttırıyor. Faturaları eksik ödemek gibi bir opsiyon olmadığı için çözüm Enerji Kayıplarınızı azaltmaktan geçiyor.

Bunun İçin yapmanız gereken Binalarınızın ve Sanayi Tesislerinizin Enerji kayıp ve kaçaklarını ölçtürmek ve bunlar için önlem almak.

Firma olarak amacımız yapacağımız ölçümlerle Enerji kayıplarınızı belirleyerek enerji giderlerinizi azaltmak, hem konutunuzun hem de sanayi tesisinizin Enerji, Verimliliğini artırmak.

Ölçüm Yaptırabileceğiniz alanlar:

 

        Binalarda  (Konut, Site, Otel vb.)

        Sanayi Tesislerinde

 • Bina Isı Kaçakları
 • Otellerde havuz tesisatı kaçakları
 • Kazan sıcak-soğuk tesisat kaçakları
 • Pencere, Cam, Kapı havalandırma gibi bina tesisatlarındaki ısı kaçakları
 • U Değeri (Duvar, Cam, Yalıtım malzemesi ısı geçirgenliği)
 • Hava Kalitesi (CO2, Oksijen, Nem, Sıcaklık, Havalandırma, İklimlendirme)
 • Ses – Gürültü Seviyesi.
 • Elektrik akım kalitesi ve kaçak tespiti.
 • Termal Görüntüleme
 • Baca Gazı Ölçümü
 • Hava Kaçakları
 • Buhar Kaçakları
 • Kazan Yanma verimliliği
 • Sıhhi tesisat Kaçakları
 • Isı Kaçakları
 • Hava Kalitesi (CO2, Oksijen, Nem, Sıcaklık, Havalandırma, İklimlendirme)
 • Kazan sıcak-soğuk tesisat kaçakları
 • Ses – Gürültü Seviyesi.
 • Devir hızı ölçümü
 • Fark Basıncı, Yüksek basınç
 • U Değeri (Duvar, Cam, Yalıtım malzemesi ısı geçirgenliği)
 • Elektrik akım kalitesi ve kaçak tespiti.
 • Sıvı İletkenliği
 • Sanayide Buhar kazanlarının su kalitesi ölçümü (Besleme suyunun iletkenliği)