ENERJİ KİMLİK BELGESİ VERİLMESİNE NE ZAMAN BAŞLANACAKTIR?

Enerji Kimlik Belgesi verilmesine 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Öngörülen düzenlemeyle yeni inşa edilecek binalar için enerji kimlik belgesi, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilecek. Mevcut binalara ise uyum için 2017‘ye kadar süre tanınacaktır.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN İTİBAREN, YÖNETMELİĞİN DENETİMİ KİMLER TARAFINDAN YAPILACAKTIR?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 26ncı maddesi gereğince:

Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip olan mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

BEP-HY VE BEP-TR NEDIR?

1. BEP HesaplamaYöntemi , BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m2 başına düşen enerji tüketim miktarını ve buna bağlı olarak CO2 salımının asıl hesaplanacağının yol haritasıdır.

2. BEP-TR, internet tabanlı bir yazılımdır. BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m2 başına http://viagra-onlines.net/ düşen enerji tüketim miktarını ve buna bağlı olarak CO2 salımını hesaplar.

3. BEP Hesaplama Yönetmeliği sonuçlarına göre binanın enerji performansı ve emisyon salım sınıfını belirlenecektir.

4. BEP-TR, BEP Hesaplama Yöntemini kullanılarak ilgili binaya uygun enerji kimlik belgesini üretir.

Bu sistemi kullanabilmek için sınavda başarılı olan mimar ve mühendislere Bakanlık tarafından şifre verilecektir.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNE NASIL ULAŞABİLİRİM

Tüm yönetmeliklerin en güncel hallerine ulaşmak için www.mevzuat.gov.tr adresini kullanmanızı öneririz.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bu konuda Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sunuma erişmek için tıklayınız

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI NASIL OLUNUR

  • Enerji Kimlik Belgesi(EKB) Uzmanı olmak isteyen mühendis ve mimarlar öncelikle Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurumlarda eğitim alır.
  • Eğitim alındıktan sonra Bakanlık tarafından yapılacak merkezi sınavda başarılı olanlara yetkilendirme yapılır.
  • Yetkilendirilen mühendis ve mimarlara BEP-TR programına erişmek için kullanıcı adı ve şifre verilir.

Mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri bünyesindeki uzmanlar tarafından,

Yeni yapılacak binalar için Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip olan mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

DAHA GENİŞ BİLGİYE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Bu konuda Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sunuma ulaşmak için tıklayınız

MEVCUT BİNALARA ENERJİ KİMLİK BELGESİNİ KİM VERECEK?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği‘ne göre mevcut binalara kimlik belgesi Enerji Verimliliği Danışmanlık firmaları tarafından verilecektir.

Mevcut binalar bu belgeyi 2017‘ye kadar almak zorundadırlar. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleyecek firmaların yeterli personele sahip olması gerekmektedir. Bu durumda olmayan firmaların denetimi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kontrol edilecektir.