RÜZGAR – MEVZUAT
1-14/03/2013 tarih ve 6446 Sayılı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
Elektrik Piyasası Kanunu

2-10/05/2005 tarih ve 5346 Sayılı YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun

3-04 /08/2002 tarihli ve 24836 sayılı ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

4-28/08/2014 tarihli SANTRAL SAHASI BELİRLEME YÖNTEMİ
Santral Sahası Belirleme Yöntemi

5-Yönetmelik, tebliğ ve kurul kararları
TEİAŞ    EPDK    ETKB

GÜNEŞ – MEVZUAT
1-01/06/2013 tarih ve 28664 Sayılı GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruların Teknik Değerlendirilmesi

JEOTERMAL – MEVZUAT
1-JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU (5686)
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Kanunlar.aspx

2-JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ VE EKLERİ
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11767&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=jeotermal

3-ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK JEOTERMAL KAYNAK ALANLARININ KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12515&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=jeotermal

4-YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN (5346)
http://www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/document/yenilenebilir_enerji_kaynaklarinin_elektrik_enerjisi_uretimi_amacli_kullanimina_iliskin_kanun.pdf

5-ELEKTRİK PİYASASI KANUNU (6446)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130330-14.htm

6-ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=67

7-ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİNYÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=116

8-YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15059&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=AKSAM

9-ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=74

HİDROLİK – MEVZUAT

BİYOKÜTLE – MEVZUAT

YEKDEM – MEVZUAT
1-04.09.2013 tarihli ve 28755 sayılı resmi gazetede yayınlanan YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2-21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı resmi gazetede yayınlanan YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

3-04.10.2005 tarihli ve 25956 sayılı resmi gazetede yayınlanan YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)
Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik