YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN LİSANS ALMA SÜREÇLERİ
 1. Türk Ticaret Kanunu’na göre elektrik üretimi amacıyla şirket kurulması
 2. Şirket tarafından proje geliştirilecek sahada tesis türüne göre rüzgar veya güneş ölçüm istasyonlarının kurulacağı yer için kullanım hakkının edinilmesi
 3. Rüzgar veya güneş ölçüm istasyonlarının kurulması
 4. Kurulan ölçüm istasyonları için hazırlanan “Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu’nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca onaylanması
 5. En az 1 yıl süreli ölçüm verilerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlara gönderilmesi
 6. 1 yıl sonunda “Ölçüm Sonuç Raporu’nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü veya Akredite kuruluşlarca onaylanması
 7. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan başvuru bilgi ve belgelerin hazırlanması
 8. EPDK Kurul Kararlarıyla duyurulan tarihlerde önlisans başvurusunun yapılması
 9. Önlisans başvurusunun EPDK tarafından ön incelenmesi
 10. Ön incelemesi uygun bulunan başvuruların YEGM tarafından teknik değerlendirmesinin yapılması
 11. Teknik değerlendirmesi uygun görülenler için YEGM tarafından hazırlanan “Teknik Değerlendirme Sonuç Raporu’nun EPDK’ya gönderilmesi
 12. Teknik değerlendirmesi yapılan ve aynı bölgede bulunan başvurular için TEİAŞ tarafından “yarışma” sürecinin tamamlanması
 13. Birim “MW” kurulu güç için en fazla ücreti ödemeyi taahhüt eden başvurunun TEİAŞ tarafından EPDK’ya bildirilmesi
 14. Yarışmayı kazanan Şirkete EPDK tarafından “Önlisans” verilmesi
 15. Önlisans sürecinde Şirket tarafından tesis kurulumuna yönelik her türlü idari izinlerin alınması ve tesisin imar planlarına işlenmesi
 16. Şirkete EPDK tarafından “lisans” verilmesi
 17. Tesise ait projelerin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca onaylanması
 18. İnşaat ve kurulum işlemlerinin tamamlanması
 19. Tesisin ETKB veya ETKB’nin yetkilendireceği kuruluşlarca kabul edilmesi
 20. Ticari işletme

Not: Ölçümler sadece rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları için yapılmaktadır.