Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda;

  • Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek,
  • Kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak,
  • Performansımızı ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkarmak,
  • Faaliyet alanlarımızla ilgili olarak meydana gelen teknolojik gelişmeleri yakından izlemek, çalışanlarımızı bilgilendirmek ve eğitmek,
  • Sunulan ürün ve hizmetlerin fiyat verimlilik dengesini gözetmektir.