ENERJİ FAALİYETLERİ

 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Enerji Yöneticiliği (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)
 • Etüt Proje  Hizmetleri (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü)
 • Yenilenebilir (Alternatif ) Isı ve Enerji Sistemleri  proje, danışmanlık ve uygulamaları yapmak
 • Güneş  Enerjisi Sistemleri,
 • Toprak ve Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemleri,
 • Fotovoltaik Sistemler,
 • Biokütle - Biyogaz Sistemleri,
 • Jeotermal Sistemler
 • Bina ve Sanayi alanlarında enerji performans  verimliliği ve kimlik belgesi gereği gerekli proje, danışmanlık ve uygulamaları yapmak
 • Birleşik Isı ve Güç (Elektrik) Sistemleri proje, danışmanlık ve uygulamaları yapmak
 • Mikrokojenerasyon Sistemler
 • Kojenerasyon  Sistemler
 • Trijenerasyon Sistemler