Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir ?

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi ifade eder.

Enerji Kimlik Belgesi verildiği binanın Enerji Performansını göstermektedir ve tıpkı beyaz eşyalardaki gibi A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır. A verimli binayı, G ise verimsiz binayı sembolize etmektedir. Burada şuna dikkat etmek gerekmektedir. Bir bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlıyorsa C enerji sınıfını alır. Eğer olması gereken standartlardan daha iyi bir yapı ise B ve A enerji sınıflarını alabilmektedir. Yani C enerji sınıfı binanın olması gereken azami standartları sağladığını göstermektedir. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türkiye’de yeni yapılan binaların yapı kullanım izinlerinin çıkarılabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi’ni çıkartmak zorunlu olmuştur. Yeni binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için bina enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Eğer bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılamıyorsa binanın enerji sınıfı C’nin altında olacaktır. Böylece Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alamamaktadır. Belgenizin belge numarasına mutlaka dikkat edin bakanlık tarafından yapılan denetlemelerde belge numarası geçersiz olan EKB’ler tespit edilmiştir. Ve bu binaların belgelerini en geç 1 yıl içinde yeniletmeleri istenmektedir. Sizde bu tip bir durumla karşı karşıya kalmamanız için belgenizi hazırlayan firmalardan öncelikle belge numarasını isteyip belgenizi bakanlığın web sitesinden sorgulatın. Biz hazırladığımız belgelerin belge numaralarını belgenin aslını yollamadan önce sizlere mail yoluyla ulaştırıyoruz.

BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO2 salımına sahip olamaz.

Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 50 m2ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için düzenlenir.

Enerji Kimlik Belgesi,enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca verilecek olan Enerji Kimlik Belgesi ve ilgili raporlar geçersiz sayılır. Bu belge ve raporlar ilgili idarelerce onaylanmaz.

Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Enerji Performans Yönetmeliğinde tanımlanmış ve zorunlu hale getirilmiştir.