Enerji Kimlik Belgesi yapıların asgari enerji ihtiyacını ve enerji tüketimi sınıflandırmasınıyalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir. Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi esnasında binanın durumu doğrudan binanın enerji sınıfını belirleyeceğinden ısı yalıtım durumu çok önemlidir. Mantolama veya yalıtım işlemleri doğru yapıldığı takdirde binanın enerji giderlerini kayda değer miktarda düşüreceğinden enerji kimlik belgesi report writing service düzenlenmesi esnasında yapının enerji sınıfını doğrudan iyileştirir.

Isı Yalıtımı

Farklı sıcaklıkta iki ortam arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı (mantolama) denir. Bu işlem binalarda, ısı kaybı olan duvarlara (dış cephe), çatıya ve bodrum tavanlarına ısı yalıtımı malzemeleri tatbik edilmesiyle yapılır. Kısaca ısıtılan bölgelerden ısı kaçağını en aza indirmeye ısı yalıtımı denir. Ayrıca mantolama sadece kışın dışarıdaki soğuk havayı içeri sokmadığı gibi yazında dışarıdaki sıcak havayı içeri sokmamaktadır.

Doğru Isı Yalıtımı

Binalarda ısı yalıtımını sağlamak amacıylaanzaldua how to tame a wild tongue önerilen duvarların içeriden yalıtımı veya sandviç duvar sistemi gibi yöntemlerle, ısı köprülerinin engellenmesi mümkün değildir.

Oysa, Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri, hem duvar elemanlarının oluşturduğu yüzeyleri hem de kolon, kiriş vb. betonarme alanları yalıtarak, ısı köprülerini ortadan kaldırır ve yalıtımdan en etkin netice alınmasını sağlar. Böylece daha az enerji ile istenilen konfor şartlarına ulaşabilir.

Ayrıca, Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri, yapı bileşenlerinde ısıl farklılıklarından oluşabilecek genleşme ve büzülme gibi fiziksel değişimleri önler.

Duvar kesitindeki gerilmeleri, çatlakları, korozyon gibi yapı hasarlarını engelleyerek daha güvenli ve uzun ömürlü binalar oluşturur.

  

Neden Isı Yalıtımı

 1. Isıtma ve soğutma giderlerinde % 50-60 a varan tasarruf sağladığı için,
 2. Yatırım maliyetini, 2-3 yıl içinde sağladığı tasarrufla geri kazandırdığı için,
 3. Bina ömrü boyunca tasarruf sağlamaya devam ettiği için,
 4. Evlerimizde kışın sıcak, yazın serin bir atmosfer sağlaması sebebiyle yaşam standardını yükselterek daha sağlıklı, konforlu bir yaşam şansı tanıdığı için,
 5. Dengeli ısı kontrolü sayesinde yapı üzerinde terleme, küflenme ve leke oluşumunu önlediği bu yüzden rutubetten uzak sağlıklı bir alan oluşturduğu için,
 6. Binaların ömrünü uzatıp, onarım masraflarını azalttığı için,
 7. Yapınızın değerini arttırıp, dekoratif bir görüntü sağladığı için,
 8. Hava kirliliğini engelleyip, çevreyi koruyarak bunun sonucunda küresel ısınmayı engellediği için,
 9. Isıtma ve soğutma giderlerini %50-60 düşürerek, dolayısıyla ülkemize yurtdışından ithal olarak getirilen doğalgaz ve petrol tüketimini azaltarak ülke ekonomisine katkı sağladığı için.

Yangın Güvenliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği; yüksekliği 21,50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30,50 m’den fazla olan konut binalarında her kat yangın zonu olarak düzenlenir ve dış cephelerin yüksek binalarda (yüksekliği 21,50 m’den veya 7 kattan fazla binalar) yanmaz (A1) malzemeden ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici (en az C) malzemeden olması gerekir.

Yüksek katlı binaların ve yangın güvenliği ihtiyacı bulunan alçak katlı binaların dış cephelerinde A1 sınıfı yanmaz Manto Taşyünü levhalar tercih edilebileceği gibi, plastik esaslı, E yanıcılık sınıfında olan EPS ve XPS gibi malzemelerle yapılan uygulamalarda, tüm kapı ve pencere açıklıklarının Manto Taş yünü levha ile çevrelenmesi, ayrıca kat geçişlerinde Manto Taş yünü ile yangın bariyeri oluşturulması tavsiye edilir.

Çok katlı olmasalar dahi okul, hastane, yurt, otel, alış-veriş merkezi gibi kalabalık insan topluluklarının bulunduğu binalar ile emniyet, adliye gibi stratejik öneme sahip kamu binalarında yangın güvenliği ve gereken bina tahliye sürelerinin sağlanabilmesi için A1 sınıfı Manto Taşyünü kullanılması özellikle tavsiye edilir.

Uygulama Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Özellikle tadilatlarda; cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanları uygulama sırasında zarar görmemesi için bu bölümler üzerleri örtülerek korunmalıdır.
 • Mantolama yapılacak yüzeyler nemli olmamalı, döşeme ve sıvalar kurumuş olmalıdır.
 • Mantolama yapılacak binalarda nem ve rutubet önlenmiş olmalıdır.
 • Yağmur olukları, son katı uygulanmış sistemde en az 5 cm dışarıda olmalıdır.
 • İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğu sistem kalınlığına uygun olmalı, işçi emniyeti açısından duvar ve iskele arasındaki mesafe yeterli olmalı ve iskele kelepçeleri için açılan deliklerden (delikler eğri açılarak) su sızması engellenmelidir.
 • Cepheyi, güneş, yağmur ve rüzgardan korumak için iskele ağı kullanılması önerilmektedir.
 • Sorunsuz bir uygulama ve rahat çalışma ortamı sağlamak için dış cephe ısı yalıtım sistemine ait elemanlar uygun bir şekilde depolanmalıdır. Çalışma süresi boyunca yapıştırıcı, yüzey sıvası ve son kat kaplama malzemelerinin kuru ve serin ortamda, +5° C ile +30° C arasında saklanmasına özen gösterilmeli; profil, donatı filesi gibi diğer sistem bileşenleri deforme olmayacak şekilde muhafaza edilmeli ve özellikle ısı yalıtım levhaları üzeri kapalı olacak şekilde depolanmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce ve uygulama aşamasında taşyünü levhalar nemden korunmalı, polistiren esaslı ısı yalıtım malzemeleri olan Ekstrüde Polistren (XPS) ve Ekspande Polistren (EPS) ısı yalıtım malzemeleri ise uzun süre güneşin zararlı etkenlerine karşı açıkta bırakılmamalıdır. Yapıştırılan levhalar uzun süre kaplamasız olarak güneşe maruz kalacaksa cepheler örtülerek, levhalar güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmalıdır.