BEP-TR yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Sistemin kayıtlı kullanıcıları, Bakanlık,college book report yerel yönetimler, akredite olmuş Serbest Mühendis Müşavirler veya Enerji Verimliliği Danışmanlığı firmaları ve EKB uzmanlarıdır.

Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR) nasıl kullanılır?

-Bakanlık, sistemdeki bütün kullanıcıları ve işlemleri tanımlar, kontrol eder, denetler. İstediği zaman istediği yere müdahale edebilir.
-Yerel yönetimler, yeni projelere  latest-cisco-ccna-cloud-210-455-exam-dumps-shared-free-of-charge ait EKB’leri kontrol eder ve onaylarlar.
-Firmalar, kendi çalışanlarını ve firmaları bünyesinde yürütülen projeleri takip ve kontrol ederler.
-EKB uzmanları, binalara enerji kimlik belgesi düzenlemek için yazılımın hesaplama bölümünü kullanırlar.
-Bakanlık, eğitimi tamamlamış ve sınavdan başarılı şekilde geçerek abstract example for project akredite olmuş Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlarına, kişiye özgü kullanıcı adı ve şifre verir.
-Uzmanlar, şifreleriyle giriş yaptıkları yazılımın internet sitesinde, binaya ait bilgilerin girişini yapar.
-Girilen bilgiler tamamlandığında, dosya merkezi veritabanına gönderilir.
-Hesaplama, merkezi sistemde yapılır. Hesaplama sonucu üretilen sertifika, e-mail ile EKB Uzmanına gönderilir.